Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé,

dovoluji se na Vás obrátit s pozváním k účasti na 17. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2019, která se bude konat ve dnech 5. a 6. dubna 2019 v Kongresovém centru Aldis, a.s. v Hradci Králové.

Na 16. ročníku VETfair 2018 v loňském dubnu vystavovalo v 99 expozicích  více než 130 firem. Ze zhruba 2000 návštěvníků (nemáme vstupné, a tím pádem přesný přehled) se téměř 750 osob z řad odborné veřejnosti zúčastnilo seminářů doprovodného programu. V naší režii pořádaném programu VETfair pro malou praxi se v sálech aktivně zúčastnilo kolem 450 kolegyň a kolegů (cca 80 na sestrách, 48 na Managementu a 320 na cyklu seminářů Endokrinologie s prof. Ianem Ramseym).

Odbornému programu podzimního kongresu pro malou praxi VETclasses 2018 po oba dva dny naslouchalo celkem 395 účastníků, z toho v sobotu 235 a v neděli 165 osob. Doprovodné výstavy se zúčastnilo celkem 74 vystavujících firem v 62 expozicích. Jako pořadatelé jsme se snažili navýšit počet návštěvníků doprovodné výstavy Velkou soutěží o malé auto. Na tomto místě chci upřímně poděkovat Partnerům soutěže, kteří soutěž podpořili. Losování proběhlo v neděli 16. září pod notářským dohledem a automobil Toyota Aygo vyhrála kolegyně z Příbrami.

Rád bych tímto vyjádřil své upřímné poděkování všem vystavovatelům za loňský, ale i všechny doposud proběhlé ročníky výstavy VETfair i kongresů VETclasses.

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2019 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

V pátek 5. dubna se Česká společnost veterinárních lékařů – specialistů na nemoci prasat bude zabývat ve svém semináři tématem Vybrané kazuistiky v chovech prasat. Zdravotní problematiku drůbeže bude řešit seminář České asociace aviární medicíny. Seminář si na pátek připraví i Česká hipiatrická společnost.

V sobotu 6. dubna uspořádá Česká buiatrická společnost seminář Mastitidy u skotu. Kromě toho bude dále sobota tradičně věnována vzdělávání v segmentu malé praxe. Připravíme semináře jak pro střední personál, manažery malé praxe, tak pro lékařky a lékaře. A sice pro ty, kteří se zabývají dermatologií. Podařilo se nám totiž opět zajistit účast přednášejícího prof. Douga DeBoera z USA, jehož semináře slavily nebývalý úspěch u posluchačů v roce 2017. Předpokládáme, že tento nejlepší světový spíkr připraví atraktivní navazující témata v tomto žádaném a i komerčně zajímavém oboru, jakým dermatologie v malé praxi bezesporu je.

 

Jménem společnosti Prion, s.r.o. vás všechny srdečně zvu na výstavu VETfair 2019. Děkuji za deklarovanou důvěru a podporu a pevně doufám, že společně vytvoříme opět pro kolegyně a kolegy hodnotnou společenskou a odbornou akci, která vám přinese adekvátní obchodní profit.

Těšíme se na setkání ve známém prostředí KC Aldis.

 

Se srdečným pozváním a kolegiálním pozdravem

MVDr. Zdeněk Hanzálek, PhD.

jednatel Prion, s.r.o.

Back to top