Potvrzuji tímto, že jsem udělil/a společnosti Prion, s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním informací o dalším vzdělávání, aktivitách a službách společnosti Prion, s.r.o. na dobu neurčitou.

Údaje

 

Verifikace

Back to top