Seminář pro sestry a další zájemce

OPERAČNÍ SÁL, STERILIZACE A SÁLOVÁ SESTRA

Sobota 15. září 2018, HK, KC Aldis, Eliščin sál, přízemí

 

Závazná přihláška k registraci

 

Určete si svůj účastnický poplatek

  • Základní účastnický poplatek je 1 800,- Kč (bez 21% DPH)
  • Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání přihlášky v příloze mailu FAKTURU v pdf formátu k tisku.
    Zavazuji se k její úhradě v době uvedené splatnosti.

    Storno poplatky při neúčasti a vydané faktuře:
    25 - 16 dní před kongresem - 75% účastnického poplatku.
    15 dní a méně před kongresem - 100% účastnického poplatku.
 

Uzávěrka včasné registrace: 10. září 2018

 

Verifikace

Back to top