Vážené kolegyně, vážení kolegové, vystavovatelé a partneři,
předkládáme Vám stručné hodnocení proběhlého kongresu pro praxi malých zvířat VETclasses 2017, konaného ve dnech 23. a 24. září 2017 v Kongresovém centru Aldis, a.s. v Hradci Králové.
V sálech bylo přítomno programu celkem 436 účastníků: 
=  293 účastníků hlavního programu pro lékaře
= 41 účastníků předkongresového Echokardiografického kurzu
= 70 převážně účastnic programu pro sestry a další zájemce
= 32 účastnic navazujícího workshopu pro sestry a další zájemce
Doprovodnou výstavu tvořilo 74 firem v celkem 69 expozicích.
Stejně jako v roce 2016 byl kongres VETclasses i nyní v roce 2017 druhou největší odbornou a vzdělávací akcí v ČR (po odborném programu výstavy VETfair 2017).
Účastníkům, vystavovatelům i návštěvníkům výstavy touto cestou děkujeme za podporu kongresu VETclasses 2017 a budeme se těšit na setkání při výstavě VETfair 2018 v Hradci Králové.
Se srdečným poděkováním a pozdravem,
Zdeněk Hanzálek, jednatel Prion, s.r.o.
Back to top