Seminář pro sestry a další zájemce

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PROVOZNÍ SESTRY

sobota 14. dubna 2018, HK, KC Aldis, Eliščin sál, přízemí

 

Závazná přihláška ke včasné registraci

 

Určete si svůj účastnický poplatek

  • Základní účastnický poplatek je 1 800,- Kč
  • Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání přihlášky v příloze mailu FAKTURU v pdf formátu k tisku.
    Zavazuji se k její úhradě v době uvedené splatnosti.
 

Uzávěrka včasné registrace: 20. března 2018

     

    Verifikace

    Back to top