Vážené kolegyně, vážení kolegové, vystavovatelé a partneři,

předkládáme Vám stručné hodnocení kongresu pro malou praxi VETclasses 2018, konaného ve dnech 15. a 16. září 2018 v Kongresovém centru Aldis, a.s. v Hradci Králové.
V sálech bylo přítomno programu 395 účastníků (z toho v sobotu 235 a v neděli 165 osob).
Doprovodnou výstavu tvořilo 74 firem v 62 expozicích.
Jako pořadatelé jsme se snažili navýšit počet návštěvníků doprovodné výstavy Velkou soutěží o malé auto. Na tomto místě chci upřímně poděkovat Partnerům soutěže, kteří soutěž podpořili. Losování proběhlo v neděli 16. září pod notářským dohledem a automobil Toyota Aygo vyhrála kolegyně z Příbrami (fota níže).

Účastníkům, vystavovatelům i návštěvníkům výstavy touto cestou děkujeme za podporu a budeme se těšit na setkání na výstavě VETfair 2019 v Hradci Králové.

Se srdečným poděkováním a pozdravem,
Zdeněk Hanzálek, jednatel Prion, s.r.o.

Back to top