Seminář pro sestry a další zájemce

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ MALÝCH ZVÍŘAT V KOSTCE
s MVDr. Romanem Vitáskem, PhD.

sobota 12. října 2019, HK, KC Aldis, Eliščin sál, přízemí

Závazná přihláška k registraci

 

Určete si svůj účastnický poplatek (bez 21% DPH)

  • Základní účastnický poplatek je 1 800,- Kč (bez 21% DPH)
  • Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání přihlášky v příloze mailu FAKTURU v pdf formátu k tisku.
    Zavazuji se k její úhradě v době uvedené splatnosti.

    Storno poplatky při neúčasti a vydané faktuře:
    35 - 26 dní před kongresem - 75% účastnického poplatku.
    25 dní a méně před kongresem - 100% účastnického poplatku.
 

Uzávěrka registrace: 20. září 2019

 

Verifikace

Back to top