Oftalmologický seminář a workshop pro lékaře a další zájemce

JAK SE MOHU PŘIPRAVIT NA NEJČASTĚJŠÍ PŘÍPADY (seminář)

ZÁKLADY CHIRURGIE OČNÍCH VÍČEK PSA A KOČKY (odpolední workshop)

s MVDr. Jiřím Beránkem, PhD.

Sobota 10. října 2020, VETclasses 2020, HK, KC Aldis, Přednáškový sál ve 2. patře, odpolední workshop pro omezený počet účastníků (do 20 osob) v salonku za barem, přízemí
Kongres VETclasses 2020 byl vzhledem k aktuálnímu vývoji nákazové situace a omezením z Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zrušen.
Oftalmologický program bude realizován v náhradním termínu v rámci výstavy VETfair 2021 na jaře v dubnu.
Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví.
Back to top