Seminář pro střední personál a další zájemce

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ PSA A KOČKY
aneb „back to the roots“ s MVDr. Davidem Hanzlíčkem, DVM

10. října 2020, VETclasses 2020, HK, KC Aldis, Eliščin sál v přízemí

Závazná přihláška k registraci

 

Určete si svůj účastnický poplatek ke včasné registraci (ceny bez 21% DPH)

  • Základní účastnický poplatek je 1 800,- Kč (bez 21% DPH)
  • Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání přihlášky v příloze mailu FAKTURU v pdf formátu k tisku.
    Zavazuji se k její úhradě v době uvedené splatnosti.

    Storno poplatky při neúčasti a vydané faktuře:
    35 - 26 dní před kongresem - 75% účastnického poplatku.
    25 dní a méně před kongresem - 100% účastnického poplatku.
 

Uzávěrka registrace: 20. září 2020

 

Verifikace

Back to top