Seminář pro všechny zájemce

O KORONAVIRECH ZVÍŘECÍCH A LIDSKÝCH
s MUDr. Soňou Pekovou, PhD.

Pátek 9. října 2020 odpoledne, 13,00 – 17,30 hodin, VETclasses 2020, HK, KC Aldis, Malý sál v 1. patře
Kongres VETclasses 2020 byl vzhledem k aktuálnímu vývoji nákazové situace a omezením z Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zrušen.
Oftalmologický program bude realizován v náhradním termínu v rámci výstavy VETfair 2021 na jaře v dubnu.
Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví.
Back to top