Odborný program pro sestry a další zájemce

Online registrace Rehabilitace seminář

Sobota 23. září 2017, HK, Kongresové centrum Aldis, a.s.

 

Závazná přihláška ke včasné registraci

 

Určete si svůj účastnický poplatek

 • Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání přihlášky v příloze mailu FAKTURU v pdf formátu k tisku.
  Zavazuji se k její úhradě v době uvedené splatnosti.

  Storno poplatky při neúčasti a vydané faktuře:
  25 - 16 dní před kongresem - 75% účastnického poplatku.
  15 dní a méně před kongresem - 100% účastnického poplatku.
 

Uzávěrka registrace: 10. září 2017

   

  Verifikace

  Back to top