Vážení vystavovatelé, účastníci odborného programu a návštěvníci výstavy,

dovolujeme se na Vás obrátit s aktuálním výhledem pro rok 2022.

Nejprve bychom rádi poděkovali účastníkům a vystavovatelům za naše akce v roce 2021. Bylo jich díky covidu-19 a pandémii méně.

Realizovali jsme v květnu distanční seminář z Kardiopulmologie s Kieranem Borgeatem, DipACVIM, DipECVIM-CA (University of Bristol, GB). Seminář a dvě reprízy sledovalo 170 přihlášených účastníků, kterým společně s partnery semináře děkujeme za podporu a účast.

Obavy z podzimní možné vlny covidu s mutacemi nás vedly k rozhodnutí snažit se tomuto předejít, a po anketě mezi vystavovateli jsme se rozhodli uspořádat letošní jedinou prezenční akci, než začnou podzimní omezení.

Podařilo se nám ve dnech 27. – 28. srpna 2021 na konci prázdnin v Aldisu v HK uspořádat 19. ročník výstavy VETfair 2021. Výstava splnila svou odbornou i sociálně-společenskou roli, mohli jsme se po dlouhé době opět setkat. Předchozí 18. ročník se v roce 2020 z důvodu pandémie covidem-19 nekonal.
 
Předpokládám, že covid přejde již na úroveň běžného „chřipkového“ onemocnění a v roce 2022 budeme schopni plně rozvinout naše obvyklé aktivity.
Především si Vás všechny dovoluji pozvat na jubilejní 20. ročník výstavy VETfair 2022 v termínu 1. – 2. dubna 2022 v KC Aldis v Hradci Králové. Ještě nyní na sklonku roku 2021 zašleme všem vystavovatelům propozice k výstavě a zprovozníme online přihlášku. Již nyní usilovně pracujeme na výběru hodnotného odborného programu výstavy a těšíme se na opětovnou spolupráci s odbornými asociacemi a společnostmi z oblasti hospodářských zvířat.
Průběžně budeme na webu zveřejňovat programy seminářů výstavy a jejich online přihlášky.

S přáním pevného zdraví v novém roce a s pozdravem

Zdeněk Hanzálek

za Prion, s.r.o.

Back to top