Uděluji tímto společnosti Prion, s.r.o., IČ: 25093568, se sídlem Líznerova 738/6, 500 09 Hradec Králové, souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů na dobu neurčitou, a to za účelem:

– zasílání aktuálních informací o dalším vzdělávání
– zasílání nabídky aktivit a služeb společnosti Prion, s.r.o.
– v případě objednávky služeb nám zaslanou přihláškou na konkrétní vzdělávací akci plnění a poskytnutí zde uvedených služeb a navazující plnění našich právních, zákonných a souvisejících daňových a účetních povinností (především vystavení daňového dokladu)
– přidělení bodových kreditů Komorou veterinárních lékařů ČR v rámci kontinuálního vzdělávání

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte po udělení souhlasu právo:

– odvolat zpět kdykoliv udělený souhlas
– aktualizovat a opravit Vaše osobní údaje či požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme
– žádat výmaz osobních údajů, k jejichž zpracování není nadále důvod
– požádat o omezení osobních údajů, jsou-li nepřesné, neúplné či již nedůvodné k jejich dalšímu zpracování

Toto právo lze uplatnit písemně na adresu: Prion, s.r.o., Líznerova 738/6, 500 09 Hradec Králové nebo e-mailem: prionsro@seznam.cz

Při pochybnostech o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Po podání žádosti o informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti.

Děkujeme za Vaší spolupráci, vstřícnost a důvěru, naším společným cílem bude nadále zvyšovat úroveň dalšího vzdělávání.

V Hradci Králové, 22. května 2018
MVDr. Zdeněk Hanzálek, Ph.D.
jednatel společnosti Prion, s.r.o.
prionsro@seznam.cz
tel.: 603 451 150

Back to top