Semináře pro střední personál a další zájemce

PARAZITOLOGIE A ANTIPARAZITIKA
Prof. MVDr. David MODRÝ, Ph.D. a MVDr. Mgr. Kateřina NÁVOJOVÁ HORÁČKOVÁ

Sobota 28. srpna 2021, Hradec Králové, KC Aldis, Eliščin sál, přízemí

Závazná přihláška k registraci

 

Účastnický poplatek za registraci (sobota 28/8 celodenní seminář): 1400 Kč bez 21% DPH = cena včetně stravného a Sborníku všech seminářů VETfair 2021 pro malou praxi

  • Na Vámi uvedený email obdržíte po odeslání přihlášky v příloze mailu FAKTURU v pdf formátu k tisku.
    Zavazuji se k její úhradě v době uvedené splatnosti.

    Storno poplatky při neúčasti a vydané faktuře:
    35 - 26 dní před kongresem - 75% účastnického poplatku.
    25 dní a méně před kongresem - 100% účastnického poplatku.
 

Uzávěrka registrace přihlášek: 25. srpna 2021

 

Verifikace

Back to top