Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

děkujeme těm, kteří svou účastí podpořili program pro praxi malých zvířat při letošní výstavě VETfair 2017. Dovolím si i krátké vyhodnocení VETclases 2016. Na odborný program loňského kongresu se přihlásilo celkem 607 účastníků. Z toho bylo 501 lékařek a lékařů a 106 sester a techniků. Doprovodné výstavy se v expozicích zúčastnilo 81 firem. Tyto dosažené počty nás opravňují konstatovat, že kongres VETclasses 2016 byl největší odbornou akcí loňského podzimu.

Rád se zmíním i o přípravách na letošní kongres VETclasses 2017. Odborný program jsme začali tvořit již během výstavy VETfair 2016 a kardiosemináře prof. Adriana Boswooda (RVC Londýn, GB). Již před rokem jsme diskutovali nejen program, ale i časování kongresu VETclasses 2017. Termín konání každé akce je dán nejen dispozicí kongresového centra, ale především pracovními kalendáři přednášejících. Špičky z oboru mají termínový kalendář zaplněn na rok či déle dopředu. Pozvání prof. Roberta Proška (Florida, USA) má svůj velmi zajímavý příběh (více najdete v rubrice Přednášející nebo zde). Po doplnění spíkrem z chirurgie měkkých tkání, mladým perspektivním přednostou z referenční nemocnice  Eastcott Referrals ze Swindonu, dr. Timem Charlesworthem (GB), byl určen termín VETclasses 2017 na 23. a 24. září 2017. Předpokládám, že Vám bude tento termín před vidinou následného prodlouženého víkendu vyhovovat.

Výsledkem příprav je sestavený program pro lékařky a lékaře, který v podrobné formě naleznete v Menu nebo zde. Konečnou podobu programu VETclasses 2017 rozšíří seminář pro sestry a další zájemce. Po velmi úspěšné první části na VETfair 2017 (téměř 130 převážně účastnic) připraví opět Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR program pro další seminář v tomto oboru, protože atraktivních témat je dostatek. Hotový program vyvěsíme i s online přihláškou na webu.

Těší nás, že stejně jako v roce 2016 semináře pro sestry a techniky s největší jejich účastí se odehrávají nadále na našich akcích v Hradci Králové.

Již je funkční včasná online registrace na program pro lékařky a lékaře, kterou naleznete v Menu nebo zde. Opět si sestavíte výši vlastního účastnického poplatku sami, dle systému slev a věrnostních bonusů z našich předchozích akcí. Upozorňuji na termín včasné registrace do 10. května 2017 pro prvních 200 účastníků.

Takto lze dosáhnout až na kumulativní slevu ve výši 50% ze základního účastnického poplatku.

Účastnický poplatek pro lékaře na oba dva kongresové dny je možno pořídit již od 2000 Kč a jednodenní účast za pouhých 1250 Kč (bez DPH). Cena samozřejmě zahrnuje tlumočení do sluchátek, občerstvení (coffeebreaky + obědy), sborník a další náležitosti k rychlému průběhu registrace bez front. Proto si Vás dovoluji vyzvat k registraci obratem. Připravili jsme i velmi příjemné podmínky registrace pro studenty (zde).

Pro návštěvníky našich tradičních akcí máme potěšující zprávu, že i kongres VETclasses 2017 bude mít svou doprovodnou výstavu s bohatou účastí firem, působících v segmentu veterinární medicíny pro malou praxi. Děkujeme vystavovatelům výstavy VETfair 2017 za deklarovanou podporu kongresu VETclasses 2017 a opravdu to vypadá, že nám žádný z významných hráčů mezi vystavovateli nebude chybět. Po první vlně registrací účastníků z včasné registrace zašleme a na webu zveřejníme propozice vystavovatelům.

Předpokládáme že vystavovatelé opět dosáhnou očekávaného obchodního úspěchu, podobně jako v říjnu loňského roku.

Těšíme se na setkání se všemi ve známém prostředí Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové.

 

Se srdečným pozváním a kolegiálním pozdravem

Zdeněk Hanzálek
za pořadatele Prion, s.r.o.

Back to top