Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé,

dovoluji se na Vás obrátit s pozváním k účasti na 15. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2017, která se bude konat ve dnech 7. a 8. dubna 2017 v Kongresovém centru Aldis, a.s. v Hradci Králové.

Na 14. ročníku VETfair 2016 v loňském dubnu vystavovalo ve 102 expozicích téměř 130 firem. Ze zhruba 2000 návštěvníků (nemáme vstupné, a tím pádem přesný přehled) se více než 750 osob z řad odborné veřejnosti zúčastnilo seminářů doprovodného programu. Poprvé jsme v rámci výstavy přivítali Středoevropský buiatrický kongres. Tato akce evropského významu byla společně s výstavou pozitivně hodnocena zahraničními účastníky i představiteli světových a evropských struktur tohoto oboru.

Podařil se nám kardioseminář s prof. Adrianem Boswoodem, na jednodenním semináři nikdy v historii nebylo více než zde dosažených 285 účastníků. Ke spokojenosti spolupracujících asociací a společností i účastníků proběhly ostatní semináře. Rád bych tímto vyjádřil své upřímné poděkování všem vystavovatelům za loňský, ale i všechny doposud proběhlé ročníky výstavy VETfair.

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2017 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

V pátek 7. dubna se Česká společnost veterinárních lékařů – specialistů na nemoci prasat bude zabývat ve svém semináři Managementem chovu prasat se zaměřením na výživu, problematiku mykotoxinů a DDD. Zdravotní problematiku drůbeže bude řešit seminář České asociace aviárních nemocí. Onemocnění kopyta, vyžadující chirurgické řešení, je tématem semináře České hipiatrické společnosti.

V sobotu 8. dubna uspořádá Česká buiatrická společnost seminář Poruchy metabolismu u skotu. Kromě toho bude dále sobota tradičně věnována vzdělávání v segmentu malé praxe. Připravili jsme semináře jak pro střední personál, tak pro lékaře. A sice pro ty, kteří se zabývají dermatologií, ale i pro kolegyně a kolegy se zájmem o anesteziologii a potažmo chirurgii. Podrobné informace k těmto aktivitám naleznete v Menu jako Semináře z praxe malých zvířat.

Jménem společnosti Prion, s.r.o. vás všechny srdečně zvu na výstavu VETfair 2017. Děkuji za deklarovanou důvěru a podporu a pevně doufám, že společně vytvoříme opět pro kolegyně a kolegy hodnotnou společenskou a odbornou akci, která vám přinese adekvátní obchodní profit.

Těšíme se na setkání ve známém prostředí KC Aldis.

Se srdečným pozváním a kolegiálním pozdravem

MVDr. Zdeněk Hanzálek, PhD.
jednatel Prion, s.r.o.

Back to top